Đã được 2 tuần rồi, sắp kết thúc chương trình học lại không muốn về. Đi học vui, bổ ích lắm. Tiếng Anh của em giỏi hơn, tính tự lập cao hơn. Năm sau mà có tổ chức du học hè là em sẽ đi nữa
Em Tăng Ngọc Phát


>> Tham khảo chương trình du học hè Mỹ năm 2018Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis