Gia đình chị Trần Thị Quỳnh Trang

»  Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Ok, nhiệt tình - Kiến thức: Ok - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Ok, rất tốt - Ý kiến khác: Nên quyết đoán hơn trong giờ giấc của mọi người. Hướng dẫn viên quá tốt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Bắc Âu

  » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ


  Bài viết liên quan

  FacebookTwitterAddthis