Anh Trần Văn Thịnh

» Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên

  • Đánh giá chung: Tốt

» Nhà hàng - Khách sạn:

  • Đánh giá chung: Tốt

Bài viết khác

FacebookTwitterAddthis