Gia đình chị Lý Kim Dung

» Nhà hàng - Khách sạn:
  • Hài lòng

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis