Chị Phạm Thị Thu Thủy

» Dự định sắp tới
  • Tour dự định đi: Anh, New Zealand - Thời gian: Trong 2018
» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ
  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ, sẽ giới thiệu bạn bè

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ:

  • Tốt hơn

Anh Trương Thị Bích Ngọc

» Đánh giá chung
  • Hài lòng
» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ
  • Sẽ giới thiệu bạn bè

» Hướng dẫn viên:

  • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis