Gia đình Ông Đinh Đức Thập

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

  • Tốt hơn các công ty khác

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Mỹ bờ Đông - Tây - Thời gian: Quý 2/2018


Gia đình Anh Lê Văn Dung

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ:
  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Hongkong và Mỹ - Thời gian: Cuối 2017/đầu 2018

» Hướng dẫn viên:

  • Hướng dẫn viên: TốtBài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis