Chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Quá nhiệt tình  - Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức sắp xếp: Có kinh nghiệm
» Khách sạn:
  • Đi bộ hơi xa nhưng vui.

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè đến Hoàn Mỹ


Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis