Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, trách nhiệm
 • Kiến thức: Hiểu biết rộng
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
 • Ý kiến khác: Vui vẻ, tận tình
» Đánh giá chung về chất lượng của chuyến đi:
 • Rất hài lòng

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

 • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè

Gia đình chị Vương Lệ Vân

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt, nhiệt tình, quan tâm khách hàng
 • Kiến thức: Tốt
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
» Dự định sắp tới:
 • Tour dự định đi: Ai Cập, Áo, Đức - Thời gian: Khoảng Tháng 4/2019

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi

 • Hài lòng
Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis