Gia đình anh Phạm Văn Lợi

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Tiếp tục với Du lịch Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Hàn Quốc - Thời gian: Trong năm 2017Gia đình Anh Nguyễn Thanh Lên

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Úc và Mỹ - Thời gian: Tháng 05/2017

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis