Anh Thái Minh Trí

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Tốt - Ý kiến khác: Tốt - Khả năng tổ chức sắp xếp: Tốt

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

  • Chu đáo, thuận tiện, rất tốt

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis