Chị Lương Trần Ngọc Minh

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ
  • Rất tốt về khách sạn, hướng dẫn viên rất chu đáo, nhiệt tình, chuyến đi Hongkong này rất thích

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi

  • Rất hài lòng

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis