Chị Nguyễn Thị Thúy Liên

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:
  • Hỗ trợ về giấy tờ cho khách đi tour rất tốt

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng


Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis