Anh Hồ Minh Chính

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Rất tốt - Kiến thức: Rất tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất chu đáo - Ý kiến khác: Kinh nghiệm và quản lý tốt

» Đánh giá chung về Chât lượng chuyến đi:

  • Đánh gia chung: Hài lòng

  » Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Úc - Thời gian: 2018
  Gia đình anh Lại Đình Quang

  » Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tận tình, chu đáo, cẩn thận - Kiến thức: Rộng - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Khoa học, chu đáo, cẩn thận

  » Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

   • Đánh giá chung: Tốt và đặc sắc hơn

    » Dự định sắp tới:

    • Tour dự định đi: Châu Âu (Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan) - Thời gian: T5/2018
    Bài viết liên quan

    FacebookTwitterAddthis