Gia đình chị Lý Phương Liên

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình -  Kiến thức: Đầy đủ và tốt  - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

» Chương trình tham quan, mua sắm

  • Điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn: Las Vegas

  » Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Canada - Thời gian: 2018  Gia đình anh Nguyễn Phương Đông

  » Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Rất nhiệt tình - Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

  » Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:

   • Đánh giá chung: Hài lòng

    » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

    • Sẽ giới thiệu bạn bè    Gia đình anh Nguyễn Phương Đông

    » Hướng dẫn viên:
    • Thái độ phục vụ: Rất hài lòng

    » Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:

     • Đánh giá chung: Hài lòng

      » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

      • Tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè
      Bài viết liên quan

      FacebookTwitterAddthis