Chị Nguyễn Thị Như Mai

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:
 • Đánh giá chung: Rất hài lòng

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu nhiều bạn bè doanh nhân đến Hoàn Mỹ

  » Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Các nước - Thời gian: Từ 1/2 tháng trở lên


  Bài viết liên quan

  FacebookTwitterAddthis