Chị Nguyễn Thị Kim Loan

»Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Rất tốt - Kiến thức: Rất tốt - Khả năng tổ chức sắp xếp: Rất tốt - Ý kiến khác: Rất nhiệt tình giúp đỡ người lớn tuổi

» Nhà hàng - Khách sạn - Hàng không

  • Khách sạn: Rất tốt
  • Nhà hàng: Ngon
  • Hàng không: Chỗ ngồi: Tốt - ý kiến khác: Chặng TPHCM - Taipei hàng ghế hơi xa

  » Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng
  Bài viết liên quan

  FacebookTwitterAddthis