Gia đình anh Phạm Gia Huỳnh

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:
 • Đánh giá chung: Hài lòng

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Châu Âu - Thời gian: Cuối năm

  » Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè đến Hoàn Mỹ


  Bài viết liên quan

  FacebookTwitterAddthis