Chị Nguyễn Thị Đô

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Rất hài lòng - Kiến thức: Tốt

» Khách sạn - Bữa ăn:

  • Khách sạn: Rất hài lòng.
  • Bữa ăn: Ngon - Ý kiến khác: Hài lòng

  » Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Sắp tới đi Hàn Quốc Nhật Bản
  Anh Nguyễn Đình Cương

  » Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt, rất hài lòng - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

  » Nhà hàng - Khách sạn:

   • Khách sạn: Rất hài lòng
   • Nhà hàng: Hài lòng

   » Nhân viên Hoàn Mỹ

   • Thái độ phục vụ: Rất hài lòng   Bài viết liên quan

   FacebookTwitterAddthis