Anh Nguyễn Hùng Lan Chinh

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Rất hài lòng

» Đánh giá chung về Chât lượng chuyến đi:

  • Đánh gia chung: Hài lòng

  » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ  Anh Nguyễn Văn Rí

  » Dự định sắp tới:
  • Tour dự định đi: Nam Mỹ hoặc Châu Âu - Thời gian: 2018 - 2019

  » Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:

   • Đánh giá chung: Hài lòng

    » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

    • Tiếp tục trở lại với Du lịch Hoàn Mỹ    Bài viết liên quan

    FacebookTwitterAddthis