Gia đình chị Đặng Thị Ánh Hồng

» Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Dự định tương lại đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Dự định sắp tới: Sẽ giới thiệu bạn bè và tiếp tục với Hoàn Mỹ

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

  • Đánh giá chung: Tốt


Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis