Gia đình chị Lê Thị Như Lan

» Nhận xét về Du lịch Hoàn Mỹ:
  • Thái độ phục vụ: Trách nhiệm, tận tụy - Kiến thức: Rộng, sâu - Khả năng tổ chức sắp xếp: Gia đình chúng tôi rất hài lòng

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Nga - Thời gian: Sang năm 2018

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ

  • Tốt hơn nhiều so với 1 số công ty khác mà gia đình chúng tôi đã đi
Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis