Chị Huỳnh Bửu Kỳ

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Rất vui vẻ, chuyên nghiệp, nhiệt tình - Kiến thức: Rất tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt

» Tài xế:

  • Thái độ phục vụ: Rất tốt, chuyên nghiệp

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ


Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis