Gia đình Tán Thiệp (Mr)

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Mỹ - Thời gian: Tháng 06/2017Bài viết khác

FacebookTwitterAddthis