Trương Hà Sơn Anh (Mr)

» Hướng dẫn viên
  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

» Đánh giá chung về Hoàn Mỹ so với công ty khác:

  • Hài lòng. Sẽ tiếp tục đi với Hoàn Mỹ

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Nga (năm 2017)

Bài viết khác

FacebookTwitterAddthis