Bùi Thị Hiên (Mrs)

» Khách sạn
  • Đánh giá chung: Tốt

» Đánh giá chung về Hoàn Mỹ so với công ty khác:

  • Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức và chất lượng tốt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Đài Loan
Nguyễn Thị Kim Thanh (Mrs)

» Dự định sắp tới:
  • Tour dự định đi: Đài Loan

» Đánh giá chung về Hoàn Mỹ so với công ty khác:

  • Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức tour tốt và có chất lượng

» Hướng dẫn viên:

  • Đánh giá chung: Ân cần, tốt, có kinh nghiệm


Bài viết khác

FacebookTwitterAddthis