Anh Nguyễn Bình

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Quá sâu rộng với mạch lạc - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt - Ý kiến khác: Nên giữ Lĩnh lại để hướng dẫn các tour khác

» Đánh giá chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

   » Ý kiến khác:

   • Tôi đi tour du lịch Hoàn Mỹ cũng nhiều chẳng hạn Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng lần này tôi đi chuyến châu Âu này dưới sự hướng dẫn của Lĩnh tôi thấy quá xuất sắc vì Lĩnh ăn nói diễn đạt quá xuất sắc, quá tốt hơn những hướng dẫn viên khác.


   Bài viết khác

   FacebookTwitterAddthis