Gia đình anh Nguyễn Ngọc Duy

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình - Kiến thức: Rất tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Mỹ - Thời gian: 2018 - Quý khách cần DLHM hỗ trợ thêm điều gì: Tư vấn thời gian đi thích hợp

   » Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

   • Tốt hơn nhiều, hướng dẫn viên nhiệt tình   Bài viết liên quan

   FacebookTwitterAddthis