Anh Phạm Trọng Duy

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt, rất tốt - Kiến thức: Tốt (tạm đầy đủ) - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

» Đánh giá chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng
  • Du lịch Hoàn Mỹ nên làm gì để Quý khách hài lòng hơn: Những điểm tham quan chính cần cho khách hàng nhận biết tốt hơn bằng cách tự in những tài liệu phát cho khách trước khi đến

   » Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

   • Nói chung tốt hơn tất cả các công ty khác mà tôi đã từng trải nghiệm (kể  cả Saigon Tourist)   Bài viết khác

   FacebookTwitterAddthis