Anh Trần Trọng Tuấn

» Nhà hàng
 • Ý kiến khác: Bữa sáng nhàm chán khó ăn liên tục

» Đánh giá chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

   » Dự định sắp tới:

   • Tour dự định đi: Nhật, Úc, Mỹ -  Thời gian: 2018






   Bài viết khác

   FacebookTwitterAddthis