Nguyễn Thị Ngọc Tâm (Mrs)

» Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng, sẽ tiếp tục trở lại và giới thiệu bạn bè với Hoàn Mỹ

» Nhận xét về Du lịch Hoàn Mỹ so với công ty khác:

  • Hoàn Mỹ giá tour cao hơn nhưng chất lượng

» Hướng dẫn viên:

  • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức - sắp xếp: Chu đáo
Trần Văn Văn (Mr)

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt

» Tour dự định đi:

  • Đi Mỹ

» Nhận xét về Du lịch Hoàn Mỹ so với công ty khác:

  • Du lịch Hoàn Mỹ chu đáo hơn


Huỳnh Thị Ngọc Liên (Mrs)

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, năng nổ, chu đáo với khách hàng - Kiến thức: Hiểu biết rộng, tận tình giới thiệu kỹ - Khả năng tổ chức và sắp xếp: Tốt, hợp lý theo thời gian, biết kiềm chế, biết làm hài lòng khách hàng, vui vẻ. 

» Tour dự định đi:

  • Hoa Kỳ vào tháng 4 - 6 năm 2017

» Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Rất hài lòng, sẽ tiếp tục trở lại và sẽ giới thiệu bạn bè đến Hoàn Mỹ.

Bài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis