Chị Hồ Thu Thủy

» Nhà hàng - khách sạn:
 • Khách sạn: Tốt
 • Nhà hàng: Ngon, nhưng nhiều quá bỏ lãng phí

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

  • Tin tưởng với Hoàn Mỹ hơn các công ty khác (như SGT, VTV, FDT, TST) mà tôi đã đi rồi

  » Nhận xét về giá tour Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Có đắt hơn các công ty khác nhưng tiền nào của đó, bên đây xe tốt hơn, khách sạn tốt hơn, ăn uống tốt hơn, guide niềm nở vui vẻ nhiệt tình hơn


  Gia đình anh Đỗ Quí

  » Nhà hàng - khách sạn:
  • Khách sạn: Tốt, hài lòng
  • Nhà hàng: Hài lòng

  » Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

   • Đánh giá chung: Quá tốt

   » Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

   • Tiếp tục với Du lịch Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè


   Bài viết khác

   FacebookTwitterAddthis