Tour Mỹ - Châu Mỹ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
ALA-01Thiên đường băng Alaska: Seattle - Leavenworth - Anchorage - Đi bộ trên sông băng Matanuska Glacier - Willow - Whittier
**** Duy nhất tại Du lịch Hoàn Mỹ ****
Từ 96.000.000 VNĐ8 Ngày06/07, 04/08Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - BostonTừ 73.000.000 VNĐ8 Ngày17/09, 15/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Từ 59.000.000 VNĐ5 Ngày05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesTừ 82.000.000 VNĐ10 Ngày05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San FranciscoTừ 91.000.000 VNĐ12 Ngày05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasTừ 57.000.000 VNĐ6 Ngày08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 04/11, 18/11, 02/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 67.000.000 VNĐ8 Ngày08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 04/11, 18/11, 02/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
CAN-01Canada - Rocky Mountain: Vancouver - Jasper - Banff - Calgary - Toronto - NiagaraTừ 127.000.000 VNĐ11 Ngày29/07Trước ngày khởi hành 6 tuần
CAN-02Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - NiagaraTừ 98.000.000 VNĐ11 Ngày 26/08, 30/09, 14/10Trước ngày khởi hành 6 tuần
USA-06Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesTừ 83.000.000 VNĐ10 Ngày13/09, 27/09, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-10Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San FranciscoTừ 92.000.000 VNĐ12 Ngày13/9, 27/9, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-04Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimTừ 58.000.000 VNĐ6 Ngày16/09, 30/09, 14/10, 28/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-08Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoTừ 68.000.000 VNĐ8 Ngày16/09, 30/09, 14/10, 28/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
ECA-01Canada - Mỹ: Toronto - Ottawa - Montreal - Quebec - Washington DC - Philadelphia - New YorkTừ 112.000.000 VNĐ11 Ngày06/10Trước ngày khởi hành 3 tháng
USA-03 Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las VegasTừ 60.000.000 VNĐ7 Ngày16/12, 23/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 70.000.000 VNĐ9 Ngày16/12, 23/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
SAM-01 Du lịch Nam Mỹ: Rio De Janeiro – Cuzco – Machu Picchu – Lima – Thác Iguazu – Buenos Aires179.000.000 VNĐ14 NgàyHàng tháng
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu 24.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island 35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
CAN-02 Canada: Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Calgary290.000.000 VNĐ10 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
CAN-02 Canada: Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Toronto290.000.000 VNĐ13 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
CUB-01 Trung Mỹ - Di sản hội tụ: Cuba - Cancun - Panama176.000.000 VNĐ15 NgàyHàng tháng Trước ngày khởi hành 8 tuần

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336