Tour Mỹ - Châu Mỹ

Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Boston
Từ 75.000.000 VNĐ8 Ngày

12/06, 21/07, 23/09, 13/10

Xem chi tiết
Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco
Từ 92.000.000 VNĐ12 Ngày

21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco
Từ 70.000.000 VNĐ8 Ngày

25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 05/11, 19/11, 03/12

Xem chi tiết
Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles
Từ 80.000.000 VNĐ10 Ngày

21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim
Từ 59.000.000 VNĐ6 Ngày

11/06, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10

Xem chi tiết
Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara
Từ 97.000.000 VNĐ11 Ngày

19/05, 09/06, 21/07, 29/09, 11/10, 15/10, 18/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas
Từ 61.500.000 VNĐ7 Ngày

11/12, 18/12

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC
Từ 57.500.000 VNĐ5 Ngày

07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 01/11, 15/11, 29/11

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 24.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 35.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las Vegas
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày

28/05, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 05/11, 19/11, 03/12

Xem chi tiết
Canada:  Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Calgary
Từ 00 VNĐ10 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Canada:  Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Toronto
Từ 00 VNĐ13 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336