Mã tour: KOR-02

Thời gian: 5 ngày

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành: 09/5/2018, 23/5/2018, 06/6/2018, 25/6/2018, 10/7/2018, 24/7/2018, 08/8/2018, 22/8/2018, 11/9/2018, 25/9/2018, 10/10/2018, 24/10/2018, 06/11/2018, 05/12/2018, 18/12/2018

Hạn chót nhận khách: Trước ngày khởi hành 3 tuần

Giá tour từ: 22.300.000
Hotline Du lịch Nhật Bản - Hàn QuốcNhật: 01202 336 336 - Hàn Quốc: 01229 336 336 (7h - 22h)