Du lịch Hoa Kỳ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
USA-04Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimTừ 58.000.000 VNĐ6 Ngày01/04, 22/04, 13/05, 10/06, 24/06, 16/09, 30/09, 14/10, 28/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-08Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoTừ 68.000.000 VNĐ8 Ngày01/04, 22/04, 13/05, 10/06, 24/06, 16/09, 30/09, 14/10, 28/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-71Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet - Hollywood - Fresno - Yosemite - San Jose - San FransicoTừ 71.000.000 VNĐ9 Ngày08/04, 29/04, 27/05Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasTừ 57.000.000 VNĐ6 Ngày08/04, 29/04, 27/05, 08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 04/11, 18/11, 02/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Từ 59.000.000 VNĐ5 Ngày18/04, 25/04, 9/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 31/10, 14/11, 28/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-06Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesTừ 83.000.000 VNĐ10 Ngày18/04, 09/05, 06/06, 20/06, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-10Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San FranciscoTừ 92.000.000 VNĐ12 Ngày18/4, 09/5, 06/6, 20/6, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-43Hoa Kỳ liên tuyến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - Fresno - Yosemite - San Fransico Từ 96.000.000 VNĐ13 Ngày25/04, 23/05Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesTừ 82.000.000 VNĐ10 Ngày25/04, 23/05, 04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08, 31/10, 14/11, 28/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
ALA-01Thiên đường băng Alaska: Seattle - Leavenworth - Anchorage - Đi bộ trên sông băng Matanuska Glacier - Willow - Whittier
**** Duy nhất tại Du lịch Hoàn Mỹ ****
Từ 96.000.000 VNĐ8 Ngày02/06, 06/07, 04/08Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - BostonTừ 73.000.000 VNĐ8 Ngày11/06, 09/07, 17/09, 15/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San FranciscoTừ 91.000.000 VNĐ12 Ngày04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08, 31/10, 14/11, 28/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 67.000.000 VNĐ8 Ngày08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 04/11, 18/11, 02/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03 Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las VegasTừ 60.000.000 VNĐ7 Ngày16/12, 23/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 70.000.000 VNĐ9 Ngày16/12, 23/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu (Khởi hành tại Mỹ)24.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island (Khởi hành tại Mỹ)35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336