Du lịch Hoa Kỳ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
USA-19Hoa Kỳ: Dallas - Stockyard - Austin - San Antonio - Riverwalk - Houston - NasaTừ 69.000.000 VNĐ6 Ngày26/05, 16/06Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-71Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – Fresno – Yosemite – San FranciscoTừ 74.000.000 VNĐ9 Ngày28/05Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-03 (2)Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasTừ 58.000.000 VNĐ6 Ngày 28/05, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 05/11, 19/11, 03/12Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Từ 57.500.000 VNĐ5 Ngày07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-05WHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesTừ 82.000.000 VNĐ10 Ngày07/06, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-10WHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San FranciscoTừ 94.000.000 VNĐ12 Ngày07/06, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-03WHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimTừ 59.000.000 VNĐ6 Ngày11/06, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-07WHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoTừ 71.000.000 VNĐ8 Ngày11/06, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Boston
Giảm 2 triệu cho khách hàng đã từng đi Mỹ cùng Du lịch Hoàn Mỹ
Từ 75.000.000 VNĐ8 Ngày12/06, 21/07, 23/09, 13/10Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-10Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San FranciscoTừ 92.000.000 VNĐ12 Ngày21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-05Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesTừ 80.000.000 VNĐ10 Ngày21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 70.000.000 VNĐ8 Ngày25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 05/11, 19/11, 03/12Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-03 (1)Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las VegasTừ 61.500.000 VNĐ7 Ngày11/12, 18/12Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoTừ 73.500.000 VNĐ9 Ngày11/12, 18/12Trước ngày khởi hành 4 tuần
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu24.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336