NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOÀN MỸ TRI ÂN - NGÀY XUÂN VUI BƯỚC

Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng có đăng ký thành công tour Tết (*) của Hoàn Mỹ cuối 2017 đầu 2018
Thời gian áp dụng: Từ 1/11/2017-31/12/2017
Nhân đôi ưu đãi khi quý khách có sinh nhật trong tháng 11,12/2017 - 1/2018 đăng kí tour Tết.
(*) Không bao gồm các tour nội địa, Úc, Hàn và New Zealand

Chi tiết chương trình

Tour Mỹ


Khách hàng ngoài phần ưu đãi "Visa Mỹ 3 năm" sẽ nhận được các ưu đãi nhân đôi như sau:
 • Khách hàng cũ tour Mỹ khi đăng ký tour Mỹ (bình thường giảm 2 triệu) sẽ được giảm 4 triệu.
 • Khách hàng đoàn nhóm từ 4 khách đến 7 khách (bình thường giảm 1 triệu) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng đoàn nhóm từ 8 khách trở lên (bình thường giảm 2 triệu) sẽ được giảm 4 triệu.
 • Khách hàng được khách hàng cũ giới thiệu (ưu đãi bình thường 500,000đ) sẽ được giảm 1 triệu đồng nếu có sinh nhật trong 3 tháng 11,12,1 đăng ký tour Mỹ Tết. Riêng người thân của khách hàng cũ sẽ được 2 triệu nếu đăng ký tour Mỹ Tết và có sinh nhật trong các tháng 11,12,1.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác.

Tour CanadaKhách hàng ngoài phần ưu đãi tặng phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ sẽ nhận được các ưu đãi nhân đôi như sau:
 • Đối với các khách hàng đã từng đi tour Mỹ khi đăng ký tour Canada Tết có thể nhân đôi ưu đãi dịp sinh nhật đến 4 triệu đồng (bình thường 2 triệu).
 • Các khách hàng cũ từng đi châu Âu, châu Á… sẽ có những dạng ưu đãi khác nhau được nhân đôi (liên hệ để biết thông tin chi tiết).
 • Khách hàng đoàn nhóm từ 4 khách đến 7 khách (bình thường giảm 1 triệu) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng đoàn nhóm từ 8 khách trở lên (bình thường giảm 2 triệu) sẽ được giảm 4 triệu.
 • Khách hàng được khách hàng cũ giới thiệu (bình thường giảm 500,000đ) sẽ được giảm 1 triệu.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác

Tour châu Âu
Khách hàng ngoài phần ưu đãi tặng túi đeo an toàn và miếng giữ nhiệt sẽ nhận được các ưu đãi nhân đôi như sau:
 • Khách hàng cũ đăng ký tour Châu Âu (bình thường giảm 1 triệu đồng) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên (bình thường giảm 1 triệu đồng) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác.

Tour Nam Phi

 • Khách hàng cũ đăng ký tour Nam Phi (bình thường giảm 1 triệu) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên (bình thường giảm 1 triệu) sẽ được giảm 2 triệu.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác.

Tour Dubai

 • Khách hàng cũ đăng ký tour Dubai Tết (bình thường giảm 500,000đ) sẽ được giảm 1 triệu.
 • Khách hàng đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên (bình thường giảm 500,000đ) sẽ được giảm 1 triệu.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác.

Tour Nhật Bản

 • Khách hàng cũ đăng ký tour Nhật Tết (bình thường giảm 500.000đ) sẽ được giảm 1 triệu.
 • Khách nhóm: Tùy theo số lượng khách nhóm (1-2 người, 3-7 người, 8-20 khách) và tùy theo thời điểm đăng ký (tháng 11,12,1) mà khách hàng có thể được ưu đãi sau khi nhân đôi có giá trị từ 400,000đ cho đến 2,4 triệu đồng (liên hệ để biết thông tin chi tiết).
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khác.

Tour châu Á khác (trừ Hàn Quốc)


 • Khách hàng cũ đăng ký tour Châu Á (không bao gồm Hàn Quốc) (bình thường giảm 200.000đ) sẽ được giảm 500.000đ.
 • Tour Nhật và Dubai có ưu đãi riêng.
 • Khách hàng đăng ký nhóm từ 5 khách trở lên (bình thường giảm 200.000đ) sẽ được giảm 500.000đ.
 • Khách hàng sẽ được chọn ưu đãi lớn nhất mình có thể nhận được và không có giá trị cộng dồn đối với các ưu đãi khácBài viết liên quan

FacebookTwitterAddthis