Cùng với Venice, Amsterdam và Stockholm, Bruges là một trong bốn thành phố nước trên nước tuyệt đẹp của châu Âu.